PODATEK OD NIEUŻYWANYCH NIERUCHOMOŚCI

Słowa kluczowe: mieszkanie, opłaty, podatek, sprzedaż, wynajem,

DrukujPodatki


PODATEK OD NIEUŻYWANYCH NIERUCHOMOŚCI

Podatnicy często decydują się na czasowe wyłączenie środków produkcji (nieruchomości, środków trwałych, itp.) z używania, nie mając zamiaru ani ich sprzedawać ani likwidować. Liczą na to, że nawet czasowe wstrzymanie środków trwałych w prowadzonej działalności gospodarczej, zapewni im amortyzacje podatkową. Tymczasem, nawet jak nieruchomości są nieużywane, podatek od nieruchomości jest obowiązkowy dla każdego właściciela.

 

FIRMY I PODATNICY Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ

 

Podatek od nieruchomości jest podatkiem, który trzeba płacić cały rok, o ile właściciel nie sprzeda nieruchomości. Zatem gdy firma ma własny budynek, który używa do prowadzenia działalności, ale nie użytkuje go w każdym miesiącu, to i tak musi zapłacić podatek za okres całego roku. Najróżniejsze przestoje w produkcji nie zmniejszają ani nie zawieszają obciążeń podatkowych (Art. 3 ustawy z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 z późn. zm.). Najlepiej więc optymalnie wykorzystywać nieruchomość, np. poprzez wynajmowanie budynku w okresach przestoju. Podobną sytuację mamy gdy podatnik wynajmuje halę, w której prowadzi działalność gospodarczą, ale nie wykorzystuje wszystkich pomieszczeń. Ustawa nie przewiduje zmniejszenia podatku od nieruchomości jeśli nie jest ona optymalnie wykorzystana (Art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 z późn. zm.).

 

Gdy spółka zamierza zawiesić działalność gospodarczą, a jest posiadaczem nieruchomości, to również w okresie zawieszenia musi płacić od niej podatek. Przepisy nie przewidują żadnych ulg podatkowych w tym względzie (Art. 3 i 5 ustawy z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 z późn. zm.). Obecne przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie przewidują nawet niższych stawek za takie opłaty (Art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 z późn. zm.). Jest szansa na zmiany gdyż Ministerstwo Gospodarki przedstawiło projekt ustawy, w której zawarte jest obniżenie podatku od nieruchomości firmom zawieszającym działalność. Jednak zanim przejdzie ona cały proces legislacyjny minie sporo czasu.

 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Z TYTUŁU MIESZKANIA

 

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nakłada obowiązek podatkowy na podatników, którzy są właścicielami, posiadaczami, w tym posiadaczami samoistnymi nieruchomości (Art. 3 ustawy z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 z późn. zm.). Oznacza to tyle, że właściciel mieszkania we wspólnocie mieszkaniowej, nawet jeżeli z niego nie korzysta, musi zapłacić podatek. Plusem jest gdy podatnik jest współwłaścicielem budynku. Opłaca tylko swoją część, nie przejmując się podatkiem sąsiada, nawet gdyby ten z nim zalegał. Dzieje się tak dlatego, że przepisy ordynacji podatkowej zakazują płacić podatku za inne osoby (Art. 3ust. 5 ustawy z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 z późn. zm.). A zatem jeśli współwłaściciel wypełnił swoje obowiązki podatkowe to nie ma się czego obawiać.
W przypadku gdy podatnik wynajmuje mieszkanie hipoteczne, ale zdarzają się okresy gdy nikt z niego nie korzysta, również i za ten okres trzeba zapłacić podatek. Podobnie jak w przypadku nie zamieszkałego lokalu podatnikowi kłania się art. 3. Zapłata podatku od nieruchomości nie jest uzależniona od tego, czy lokal jest użytkowany.

 

Podatnik płaci podatek również od klatki schodowej w bloku (nawet gdy mieszka na parterze!). Klatka jest bowiem częścią wspólną budynku, a więc jest opodatkowana (Art. 3 ust. 4 ustawy z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 z późn. zm.). Właściciel mieszkania, do którego należy ułamek klatki schodowej, musi zapłacić podatek od wszystkich posiadanych nieruchomości.

 

Nawet jeśli podatnik posiada schowek, z którego w ogóle nie korzysta, ale musiał go wykupić z tytułu umowy z deweloperem - to od tej powierzchni też musi zapłacić podatek (Art. 3 ust. 1 ustawy z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 z późn. zm.). Fakt wykorzystania nieruchomości nie ma żadnego wpływu na opodatkowanie podatkiem od nieruchomości. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest sprzedaż nieużywanego schowka.
 

Komentarze (0)

Brak komentarzy.

zamknij

Logowanie

Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się.

   

Loguj mnie automatycznie przy każdych odwiedzinach serwisu
zaloguj