Jesteś w sekcji:   Strona główna  > 

Aktualności

 >  Zamówienia budowlane

Powrót do listy aktualnościDrukujZamówienia budowlane


GOSPODARCZE EFEKTY ORGANIZACJI EURO 2012
dodano: 2011-06-13 15:43:30

Sport odgrywa istotną rolę w życiu człowieka. Osoby aktywne fizycznie są zwykle zdrowsze i żyją dłużej. Zdrowsze społeczeństwo to także wyższy wzrost gospodarczy i mniejsze wydatki publiczne. Sport dla większości ludzi oznacza jednak nie tylko aktywny tryb życia. Są to przede wszystkim wielkie wydarzenia sportowe, którymi interesują się miliony kibiców.

 

 

Organizacja międzynarodowych imprez sportowych wymaga zazwyczaj dużych nakładów finansowych. Mimo to korzyści z organizacji dużej imprezy sportowej zwykle z nawiązką przewyższają poniesione koszty. Okres przygotowań 7-8 lat jest podyktowany koniecznością przygotowania odpowiedniej infrastruktury sportowej i transportowej. W państwach podejmujących się organizacji tego typu zawodów, pojawiają się zazwyczaj różne efekty gospodarcze.

Można je podzielić na :
• efekty przed imprezą,
• efekty w trakcie trwania wydarzenia,
• efekty po imprezie sportowej.
Każdy z efektów dotyczy innej fazy oddziaływania wydarzenia na gospodarkę.

 


Efekty gospodarcze przed imprezą
Efekty przed imprezą sportową związane są przede wszystkim z przygotowaniami do zawodów, zgodnie z wymaganiami określonymi przez UEFA. Na potrzeby wydarzenia powstają nowe obiekty sportowe: hale, stadiony, bieżnie itp. Pojawia się więc nowy popyt na materiały i usługi budowlane, co przyczynia się do ożywienia koniunktury w budownictwie. W fazie przygotowań pojawia się też zapotrzebowanie na rozbudowę infrastruktury obsługi ruchu turystycznego, który zwiększa się w trakcie mistrzostw. W zależności od imprezy mogą to być dziesiątki lub setki tysięcy osób. Tego rodzaju ponadprzeciętny napływ turystów, kibiców i ekip sportowych pociąga zazwyczaj za sobą konieczność wcześniejszego przygotowania i rozbudowy bazy hotelowej. Ponieważ duże imprezy odbywają się w różnych miastach równocześnie powoduje to konieczność rozbudowy lub poprawy jakości infrastruktury komunikacyjnej łączącej zaangażowane ośrodki. W trakcie przygotowań powstają więc nowe trasy szybkiego ruchu: autostrady i drogi ekspresowe oraz linie kolejowe pozwalające na szybką jazdę pociągów.

 


Efekty w trakcie trwania wydarzenia
W trakcie trwania wydarzenia inwestycje nie wzrastają już tak dynamicznie, a rolę głównego czynnika wzrostu przejmuje konsumpcja wraz z eksportem. Do regionu, w którym będą odbywać się zawody przyjeżdżają kibice i turyści – krajowi i zagraniczni. Wzrasta wtedy popyt na usługi turystyczne oraz na dobra konsumpcyjne. Korzysta na tym głównie sektor turystyczny oraz sektor handlowy w regionie.


 

Efekty po imprezie sportowej
Po imprezie sportowej pojawiają się efekty długookresowe, które pojawiają się w kolejnych latach po organizacji zawodów. Region ze względu na wcześniejszą poprawę dostępności komunikacyjnej staje się bardzo atrakcyjnym miejscem do lokalizowania działalności gospodarczej. Prowadzi to do stopniowego wzrostu inwestycji i przyczynia się do częściowego podtrzymania koniunktury gospodarczej z lat wcześniejszych. Organizacja różnego rodzaju imprez sportowych to także szansa promocji dla regionu i ich mieszkańców.


 

Posumowanie
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową szacuje efekty makroekonomiczne w gospodarce kraju, polegające na przyśpieszeniu wzrostu PKB w latach 2008-2016. Efekty te wynikną z przyśpieszenia procesów inwestycyjnych, wzrostu przychodów przedsiębiorstw w trakcie mistrzostw oraz ze skutków działań promocyjnych .
Warunkiem osiągnięcia powyższych pozytywnych efektów makroekonomicznych jest przede wszystkim terminowe wywiązanie się z wymagań UEFA w zakresie przygotowania infrastruktury sportowej, a także transportowej i hotelowej.
W trakcie przygotowań EURO 2012 należy zadbać, aby ekonomiczna efektywność powstałych inwestycji została zachowana w kolejnych latach. Inaczej mówiąc organizacja Mistrzostw Europy powinna być potraktowana jako okazja do utworzenia infrastruktury wspomagającej przyszły rozwój.
 


Komentarze (0)

Brak komentarzy.

zamknij

Logowanie

Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się.

   

Loguj mnie automatycznie przy każdych odwiedzinach serwisu
zaloguj